Πιστοί στην ποιότητα 

Η εταιρεία nonoise ιδρύθηκε το 2004 και εξειδικεύεται στην ψηφιακή ηχογράφηση – καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων.