Πολυκάναλη ψηφιακή ηχογράφηση


Με την πολυκάναλη ψηφιακή ηχογράφηση μας δίνεται η δυνατότητα:


  • Να απομονώσουμε ομιλίες με προβλήματα στη άρθρωση και με κατάλληλη επεξεργασία να γίνει εφικτή η απομαγνητοφώνηση τους.

  • Σε ομιλητές που μιλούν ταυτόχρονα, έχουμε την δυνατότητα, να τους απομονώσουμε, να ακούσουμε καθένα ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνετε η απόλυτα πιστή απόδοση του ηχητικού αρχείου σε κείμενο.