Ο ρόλος της τέχνης σε ένα σχολείο για όλους

Κύκλος 1

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Κύκλος 2

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Κύκλος 3

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021

Κύκλος 4

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021