Ερμιόνη Δελή

Η Ερμιόνη Δελή γεννήθηκε στη Φωκίδα το 1969.

  • Σπούδασε Παιδαγωγικά, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ζωγραφική, στο Δ΄ Εργαστήριο Ι. Βαλαβανίδη, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΚΠΑ, είναι Διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Από το 1993 έως το 2017, διορισμένη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σχεδίασε και υλοποίησε πολλά καινοτόμα προγράμματα για παιδιά καθώς και προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων.

  • Από το 2011 έως το 2018, ήταν επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, δίδαξε ως πανεπιστημιακή υπότροφος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης το προπτυχιακό μάθημα της Εικαστικής Αγωγής και ως συνεργάτης στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Εκπαιδευτική τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων».

  • Από το 2014- ανήκει στο μητρώο επιμορφωτών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ και συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή», της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής - Β΄ Παιδιατρικής Νοσοκομείου Παίδων.

  • Από το 2017- είναι συντονίστρια/διδάσκουσα στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  • Από το 2017- μετατάχθηκε και διδάσκει ως Ε.ΔΙ.Π. στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο τα «Παιδαγωγικά» και τη «Διδακτική της Τέχνης».

  • Έχει επιμεληθεί την έκδοση παιδαγωγικών βιβλίων (συγγραφή/εικονογράφηση).
    Συμμετέχει σε συνέδρια, σε ομάδες επιστημονικών έργων με άξονες τις εικαστικές τέχνες και την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς κι έχει επιμεληθεί εκθέσεις εικαστικών παιδιών έργων.