Νίκος Βερύκοκκος

Ο Νίκος Βερύκοκκος γεννήθηκε στη Νάξο το 1978.

  • Κατέχει δίπλωμα βιολιού με άριστα παμψηφεί από το Αττικό Ωδείο Αθηνών, έχοντας καθηγητή τον Παντελή Δεσποτίδη.

  • Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Ασχολείται με τη μουσικολογική έρευνα και έχει δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και επετηρίδες που αφορούν εθνομουσικολογικά ζητήματα της Νάξου.

  • Κατέχει πτυχίο αρμονίας από το Ελληνικό Ωδείο, με καθηγητές τον Μιχάλη Ανδρονίκου και Κώστα Πορφύρη.

  • Έχει παρακολουθήσει μαθήματα παραδοσιακού βιολιού κοντά στον Γιώργο Κόρο.

  • Διδάσκει κλασσικό και παραδοσιακό βιολί σε Ωδεία της Αττικής, ενώ παράλληλα παίζει παραδοσιακά όργανα, όπως λαούτο και ούτι.

  • Είναι επιστημονικός συνεργάτης και εκπαιδευτικός στο Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», εφαρμόζοντας το ειδικό πρόγραμμα για ευπαθείς ομάδες «Μουσική στην Κοινότητα».

  • Έχει συμμετάσχει στα προγράμματα:

  1. Πρόγραμμα Στήριξης εφήβων σε κίνδυνο μέσω της μουσικής στη Δραπετσώνα 2018-2019.

  2. ΑΡΤΙΖΟΡΑ – Πρόγραμμα προώθησης των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά μέσω της τέχνης 2019.