Δημήτρης Κοκκινάκης


  • Από το 2010 και με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Δημήτρης είναι μέρος της διεθνούς κοινότητας κοινωνικών επιχειρηματιών του Ιmpact Hub.

  • Είναι συνιδρητής του Impact Hub Athens, της κοινότητας επιχειρηματιών και καινοτόμων για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών λύσεων.

  • H εμπειρία του στο δίκτυο του Impact Hub δίνει μια βαθιά κατανόηση για το πώς κινητοποιούμε πόρους, αξιοποιούμε δυνατότητες και ευκαιρίες για την δημιουργία αξίας και παραγωγικών αλληλεπιδράσεων.

  • Πριν γυρίσει στην Αθήνα, ο Δημήτρης ήταν μέρος του Impact Hub Vienna ως υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ως συντονιστής της ομάδας των Host.

  • Από νεαρή ηλικία, συμμετείχε σε οργανισμούς νέων γύρω από την εκπαίδευση, την τέχνη και το περιβάλλον.

  • Μέσα από τις σπουδές του στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έμαθε πως μέσω του δημιουργικού σχεδιασμού συστημάτων και της τεχνολογίας μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού.

  • Παράλληλα με τις προπτυχιακές του σπουδές συμμετείχε ενεργά σε κοινότητες και διεθνή δίκτυα όπως η AIESEC σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.