Γεώργιος - Εμμανουήλ Παπαδημητρίου

  • Πρόεδρος ΜΟΔ αε.

  • Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, με υποτροφία το 1998 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

  • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων.

  • Από το 2005 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Το 2019 ως επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.

  • Από το 2015 εκλέγεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE)

  • Τακτικό μέλος στο Τεχνικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Από το 2013 έως το 2015 Αναπληρωτής Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ.

  • Παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Άντα Καμπέρη και πατέρας δύο παιδιών.