Γιάννης Ψυχάρης

Ο Ιωάννης Ψυχάρης είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

  • Διευθυντής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ). Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA). Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

  • Έχει διατελέσει Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Μέλος της Ομάδας Έργου του ΟΟΣΑ για την εκπόνηση της μελέτης «Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020».

  • Σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

  • Έχει λάβει μέρος ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες.

  • Έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής και προσκεκλημένος ομιλητής πολλών επιστημονικών συνεδρίων.

  • Έχει συγγράψει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.