Παναγιώτης Πανταζάτος


  • Το 1988 αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Το 1991 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Licence Spéciale en Droit européen) από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (Univercité Libre de Bruxelles).

  • Την περίοδο 1991-1992 πραγματοποίησε εξάσκηση (Stage) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν άσκησα δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

  • Από το 1995 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρχικά στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας (DG MARE) και από το 2003 στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO), στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για την Ελλάδα και την Κύπρο.

  • Από το 2016 είναι αναπληρωτής προϊστάμενος αυτού του τμήματος για Ελλάδα – Κύπρο.