Παναγιώτης Δρούγας

Ο Παναγιώτης Δρούγας είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

  • Συνολικά εργάζεται στη Δασική Υπηρεσία πλέον των 35 ετών σε διάφορες θέσεις τόσο σε περιφερειακές όσο και στην κεντρική υπηρεσία.

  • Έχει εργαστεί σε όλες τις διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας και έχει μετάσχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και στην αξιολόγηση μέτρων στους τομείς της προστασίας και της διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων, της παραγωγής δασικών προϊόντων κ.ά.

  • Έχει επίσης εκπροσωπήσει τη Δασική Υπηρεσία σε κοινοτικά όργανα, διεθνείς επιτροπές και ομάδες εργασίας σχετικές με την προστασία και της διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας γενικότερα.

  • Έχει μετάσχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πλειονότητας των δασικών μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και έχει εκπροσωπήσει τη Γενική Διεύθυνση σε πολλά έργα LIFE.