Άννα Καραλή

Είναι απόφοιτη του τμήματος Φυσικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική Περιβάλλοντος και τη Μετεωρολογία (ΕΚΠΑ, 2010).

  • Από το 2015 είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική της διατριβή επικεντρώνεται στην προσομοίωση και αποτίμηση του δυνητικού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχική και παγκόσμια κλίμακα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

  • Από το 2010 εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στην ομάδα CLIMADAPT του ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ, όπου και ασχολείται με την ανάλυση κλιματικών δεδομένων περιοχικών κλιματικών μοντέλων και εποχικών προγνώσεων, σε τομείς όπως ο τουρισμός και οι δασικές πυρκαγιές, με απώτερο στόχο τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την παραγωγή εξειδικευμένων εργαλείων κλιματικής πληροφορίας (π.χ. LIFE-IP AdaptInGR, Η2020 SOCLIMPACT, C3S Copernicus, INTERREG DISARM).