Ιωάννης Καψωμενάκης

O Ιωάννης Ν. Καψωμενάκης είναι φυσικός Διδάκτωρ κλιματολογίας ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Εκτίμηση των προβλεπόμενων από τα πρότυπα προσομοίωσης κλιματικών αλλαγών στην Ελλάδα με μεθόδους υποκλιμάκωσης» το 2009.

  • Έχει υπερδεκαετή επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα κλιματολογίας, κλιματικών προσομοιώσεων και ελέγχου αξιοπιστίας τους και Φυσικοχημείας της Ατμόσφαιρας.

  • Από το 2020 είναι εντεταλμένος ερευνητής του ΚΕΦΑΚ της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετείχε σε πάνω από 20 Κοινοτικά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα με θέματα που άπτονται της φυσικοχημείας της ατμόσφαιρας, της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της.

  • Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας της Μελέτη των Κοινωνικών, Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τραπέζης της Ελλάδος η οποία εισηγήθηκε στο ΥΠΕΝ την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που έγινε Νόμος του κράτους (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016) (βλ. http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Πληρης_Εκθεση.pdf).

  • Ανήκει στην ομάδα εκπόνησης των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) των περιφερειών Πελοποννήσου, Αττικής και Κρήτης.

  • Τέλος είναι συν-συγγραφέας σε 30 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πάνω από 70 σε Πρακτικά εθνικών και διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων. Το έργο του έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με πάνω από 1000 ετεροαναφορές και υψηλό δείκτη επιρροής.