Παντελής Κλαπάνης

Παντελής Κλαπάνης είναι Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

  • Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/νσης Δασών Πιερίας

  • Υπεύθυνος της ομάδας που εκπόνησε το έργο LIFE+AdaptFor για την Δ/νση Δασών Πιερίας,

  • από το 2011 έως και το 2014.