Ρεβέκα Μπατμάνογλου

Η Ρεβέκκα Μπατμάνογλου είναι Χημικός, απόφοιτος του ΕΚΠΑ.

  • Εργάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας από το 1982 και από τις αρχές του 2019 έως σήμερα, είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής.

  • Έχει απασχοληθεί σε διαφορετικούς τομείς και θέσεις του Υπουργείου, κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

  • Από το έτος 2005 έως το 2014 ήταν Τμηματάρχης στο Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ασχολήθηκε με την περιβαλλοντική αδειοδότηση πληθώρας έργων και δραστηριοτήτων. Συμμετείχε στην ομάδα που επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε τον Νόμο 4014/2011 καθώς και στις ομάδες που επεξεργάστηκαν τις εξουσιοδοτικές πράξεις (ΚΥΑ, ΥΑ, κλπ) του νόμου.

  • Από το 2014 έως τον Ιανουάριο του 2019 ήταν διαδοχικά Διευθύντρια στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, στη Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας & Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ.

  • Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομάδες εργασίας. Για παράδειγμα, συμμετείχε στην ομάδα που εισηγήθηκε την «Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών», την «Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα», κλπ

  • Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του.

  • Γνωρίζει άριστα Αγγλικά.