Νίκος Νάνος

Ο Νικόλαος Νάνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Διαχειριστική - Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων» και μέλος του Εργαστηρίου Δασικής Διαχείρισης και Τηλεπισκόπησης του Α.Π.Θ..

  • Έλαβε πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Α.Π.Θ. το 1997 και διδακτορικό δίπλωμα στη δασική διαχείριση από το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης το 2001.

  • Έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Καθηγητής (Profesor Titular de Universidad) στο Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (2005-2017), στο Πανεπιστήμιο του Βαλιαδολιδ (2002-2005) αλλά και ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (2017-2019).

  • Έχει διδάξει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων (ενδεικτικά: Δασική Διαχείριση, Χωρική ανάλυση, Προσαρμοστική Δασική Διαχείριση).

  • Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 36 εργασίες σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (με 930 ετεροαναφορές στη βάση δεδομένων Scopus), 5 βιβλία και πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

  • Έχει εργαστεί σε πλήθος διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, το πιο πρόσφατο υπό την χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας (Forest Carbon Partnership Facility) με στόχο την εκτίμηση της βιομάζας των δασικών οικοσυστημάτων και της δυναμικής της σε παγκόσμια κλίματα.

  • Διατελεί μέλος της επιστημονικής επιτροπής δύο διεθνών επιστημονικών περιοδικών (Forest Systems και Forests).

  • Από το 2020 είναι αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.