Ρήγας Τσιακίρης

Ο Δρ. Τσιακίρης Ρήγας είναι δασολόγος του Δασαρχείου Ιωαννίνων, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία και διδακτορικό στον τομέα Οικολογίας του τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.

  • Από την δεκαετία του 1980 συμμετέχει στην έρευνα, καταγραφή, θεσμοθέτηση και προστασία περιοχών του Ευρωπαϊκού δικτύου Φύση 2000 και Εθνικών Πάρκων με έμφαση στην ορνιθοπανίδα.

  • Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και παλαιότερα ως ερευνητής σε μη κερδοσκοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις κυρίως μέσα από προγράμματα Life-Φύση σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

  • Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικές εργασίες, άρθρα, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια κ.α., ενώ διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του αν. υπουργού και υφυπ. ΥΠΕΝ και αν. υπ. ΥΠΑΑΤ.

  • Επιπλέον ως εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διδάσκει θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική ιστορία και την βιοποικιλότητα στα πλαίσια καλοκαιρινών σχολείων.

  • Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην μελέτη και την αειφορική διαχείριση του μεσογειακού τοπίου ως χώρου διατήρησης απειλούμενων ειδών.