Γιώργος Φωτιάδης

Ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας & Δ.Φ.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ διετέλεσε και Ερευνητής Δ’ στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

  • Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. το 1998. Ακολούθως, στο ίδιο Τμήμα, το 2000, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, ενώ το 2004 παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τη φυτοκοινωνιολογία.

  • Από το 2000 έως και το 2015 δίδαξε, ως έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αντικείμενο της Δασικής Βοτανικής, ενώ έχει διδάξει και σε εξειδικευμένα ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα σεμινάρια με το ίδιο αντικείμενο.

  • Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες, στην έκδοση 11 βιβλίων, σε πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε 7 ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

  • Επίσης έχω πάνω από 15 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και πάνω από 25 επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.