Δημήτριος Καψάλης

O Δρ. Δημήτριος Καψάλης αποφοίτησε από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

  • Tο 2007 συνέχισε τις σπουδές του στο ίδιο τμήμα όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και διαχείριση δασικών βοσκοτόπων» και

  • Το διδακτορικό του το2020 με τίτλο «Οι παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης των ζώων και ο ρόλος τους στην οικολογία του λιβαδικού τοπίου: η περίπτωση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας».

  • Εργάζεται ως Δασολόγος ιδιώτης μελετητής και είναι εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για το έργο ForestLife.