Σπύρος Τσιφτσής

Ο Δρ Σπύρος Τσιφτσής είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  • Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης στην Ελλάδα, τη συστηματική βοτανική και την προστασία και διαχείριση φυτικών ειδών με έμφαση τα είδη της οικογένειας Orchidaceae, καθώς επίσης και την παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης φυτικών ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

  • Ασχολείται επίσης με την έρευνα πάνω στα μοντέλα εξάπλωσης ειδών και πως η γνώση της δυνητικής εξάπλωσης των ειδών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την καλύτερη προστασία και διατήρησή τους.

  • Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περίπου 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και περισσότερα από 15 κεφάλαια σε βιβλία.