Μαρία Κοζυράκη

Είναι Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΣΠΟΥΔΕΣ

1989-1994 Α.Π.Θ., Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος.

1995-1997 Heriot-Watt University, Edinburgh, Master of Landscape Architecture.

1999-2004 Α.Π.Θ., Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Διδακτορικός τίτλος Τμήματος Γεωπονίας.

ΕΡΓΑΣΙΑ

1998-2002 Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμος Τυλίσου Ν.Ηρακλείου, μόνιμη υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων).

1998-2003 A.T.E.I. Ηρακλείου, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, επιστημονικός συνεργάτης.

2002-2011 Κρατική Διοίκηση, Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας, μόνιμη υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων).

2011-2017 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, μόνιμη υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων).

2017-σήμερα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, επικεφαλής, Συντονίστρια.

2020 Υπουργείο Περ/ντος & Ενέργειας, Γραφείο Υπουργού Π.ΕΝ., Συντονίστρια για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων στα θέματα δασικής πολιτικής.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1999-σήμερα Συμμετοχή ατομική & ομαδική σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια & ημερίδες, παρουσίαση έρευνας και μελέτης αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αρθρογραφία επιστημονικών εργασιών και διατύπωσης απόψεων σε περιβαλλοντικά, αρχιτεκτονικά, δασολογικά και διοικητικά θέματα. Συνεργασία με ακαδημαϊκά & ερευνητικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Μ.Α.Ι.Χ., Διαβαλκανικό Κέντρο Περ/ντος κα) για τη συμμετοχή σε προγράμματα, δράσεις, έρευνα και εκδόσεις.