Έφη Σαραντάκου

Είναι επίκουρη καθηγήτρια με αντικείμενο τις Χωρικές Πολιτικές στον Τουρισμό στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  • Έχει διδακτορικό στον σχεδιασμό των τουριστικών προορισμών και μεταπτυχιακό στην χωροταξία.

  • Επιπρόσθετα διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα, με αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  • Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το χωρικό τουριστικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση τουριστικών προορισμών και τη διαχείριση πόρων κληρονομιάς