Θέκλα Τσιτσώνη

Η Δρ. Θέκλα Κ. Τσιτσώνη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ..

  • Μεταπτυχιακές σπουδές: University of Edinburgh, Department of Forestry and Natural Resources. Μεταδιδακτορικές σπουδές: University of Ghent. Belgium, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences.

  • Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες, σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, καθώς επίσης πανεπιστημιακές σημειώσεις και τελικές εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετείχε ως συγγραφέας σε 5 συλλογικούς τόμους σε διεθνείς Εκδοτικούς οίκους.

  • Είναι επιστημονικά υπεύθυνη ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 34 ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, αξιολογήτρια Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ( Horizon 2020) και μέλος πολλών επιστημονικών οργανισμών.

  • Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-2022), Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (2010-σήμερα), Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού του Α.Π.Θ. (2018 μέχρι σήμερα)., Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας(2008-2015).

  • Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» (2018-2020). Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2016-2020). Αν. Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» (2018 μέχρι σήμερα). http://users.auth.gr/~tsitsoni/