Μαρία Κατσακιώρη

Η Μαρία Κατσακιώρη είναι περιβαλλοντικός επιστήμων (Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ΔΠΜΣ «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» του ΑΠΘ, με ειδίκευση στον τομέα «Αειφόρος τουρισμός και προστατευόμενες περιοχές».

  • Εργάζεται, από το 1991, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, ως υπεύθυνη του Τομέα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Ερμηνείας Περιβάλλοντος.

  • Διαθέτει μακρά γνώση και πείρα στον συντονισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, έργων ανάδειξης, αναψυχής και αειφόρου τουρισμού περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο, κοινωνικής έρευνας, περιβαλλοντικής ερμηνείας, οργάνωσης και δημιουργίας μουσείων και ενημερωτικών υποδομών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών και διαβουλεύσεων, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και προβολής και δημοσιοποίησης.

  • Συμμετέχει στην υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών ερευνητικών έργων και προγραμμάτων και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα της εργασίας της, σε συνέδρια και συναντήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετέχει σε διεθνή και εθνικά δίκτυα και επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε σχετικά ζητήματα.