Πέτρος Κακούρος

Ο Δρ. Πέτρος Κακούρος εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στη διαχείριση και αποκατάσταση δασικών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, έχοντας την ευθύνη διαχείρισης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης σχετικών έργων από το 2000 έως σήμερα.

  • Έχει 25 έτη εμπειρία με περισσότερα από 30 έργα διαχείρισης και αποκατάστασης δασικών, λιβαδικών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων η πλειονότητα των οποίων έχει χρηματοδοτηθεί από ανταγωνιστικά προγράμματα όπως τα LIFE, Interreg, RDP, Horizon κ.λπ.

  • Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών έχει παρουσιάσει εργασίες σε πολλά συνέδρια και συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει, επιμεληθεί σε συλλογικές εκδόσεις και πρακτικά συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά.

  • Σπούδασε δασολογία και επιστήμες του φυσικού περιβάλλοντος στο ΑΠΘ, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική μου διατριβή στα αντικείμενα της οικολογία και χαρτογράφηση τοπίου.

  • Μετέχει σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά δίκτυα και επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με τα δασικά και λιβαδικά οικοσυστήματα και την προστασία της φύσης και διδάσκει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.