Δημήτριος Κουτσιανίτης

Ο Δημήτριος Κουτσιανίτης είναι Δασολόγος-Επιστήμων Ξύλου. Το 2015 αναγορεύτηκε διδάκτορας από το ΑΠΘ στον τομέα της Δομής και των Ιδιοτήτων Ξύλου. Την περίοδο 2016-2017 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα, με υποτροφία αριστείας της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ και θέμα «Χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων υψηλών συχνοτήτων για ανάλυση πλάτους αυξητικών δακτυλίων και πυκνότητας ξύλου κωνοφόρων και πλατυφύλλων ειδών».

  • Την περίοδο 2013-2014 εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ξύλου και Χαρτιού, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ουγγαρίας.

  • Έχει επίσης απασχοληθεί (περίοδος 2015-2018) ως προϊστάμενος παραγωγής σε βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας ξύλινων δομικών προϊόντων.

  • Συμμετείχε σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη βελτίωση των ιδιοτήτων ξύλου, με την παραγωγή εναλλακτικών σύνθετων προϊόντων ξύλου, με τον ποιοτικό έλεγχο ξύλου και με την αξιοποίηση υπολειμμάτων βιομάζας.

  • Διδάσκει μαθήματα (ακαδημαϊκός υπότροφος-διδάσκων ΠΔ 407/80) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΑΠΘ και στο ΓΠΑ, στα αντικείμενα Δομής, Ιδιοτήτων και Τεχνολογίας Ξύλου.

  • Έχει δημοσιεύσει και δημοσιεύει σε περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης στην επιστημονική κοινότητα.

  • Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις νέες τεχνολογίες στην επιστήμη ξύλου, στις τεχνικές βελτίωσης των ιδιοτήτων ξύλου, στην ποιοτική ταξινόμηση ξύλου, στην αξιοποίηση υπολειμμάτων βιομάζας και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ξύλου.