Γιώργος Νταλός

Ο Δρ. Γεώργιος Νταλός είναι Καθηγητής σε τακτική θέση στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο την Τεχνολογία Ξύλου και είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Ξύλινων Προϊόντων και Ξυλοκατασκευών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. με τίτλο διατριβής: «Αξιοποίηση λιγνινοκυταρινικών υπολειμμάτων γεωργικών φυτών για την κατασκευή σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων». Διαθέτει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  • Διετέλεσε Προιστάμενος του Τμήματος για 4 χρόνια ενώ αυτή τη στιγμή είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος. Διδάσκει 6 Χρόνια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος και είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού. Ταυτόχρονα είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Ξύλου , Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  • Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πάνω από 200 Ερευνητικά έργα σχετικά με το ξύλο και διάφορες εφαρμογές του τόσο εθνικά όσο και Ευρωπαϊκά.

  • Είναι στη συμβουλευτική επιτροπή μιας διδακτορικής διατριβής που τελείωσε με επιτυχία ενώ είναι σε μια ακόμη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες δράσεις σχετικά με το ξύλο, έπιπλο, κούφωμα.

  • Είναι κριτής σε πολλά έγκυρα περιοδικά διεθνώς. Επίσης έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε ξένα και ελληνικά έγκριτα περιοδικά αλλά έχει συντονίσει και πα΄ρει μέρος σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων.

  • Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια, Σεμινάρια και Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Κύπρο, Αϊγυπτο, Δανία, Πορτογαλία, Αλβανία, Φιλανδία, Ιαπωνία, Γερμανία κ.α. Τέλος είναι κριτής σε πολλά έγκριτα Ευρωπαικά επιστημονικά περιοδικά.