Αναστασία Παντέρα

Η Δρ. Αναστασία Παντέρα είναι καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει δασική εδαφολογία, αγροδασοπονία, γενική οικολογία και οικολογία λιβαδιών.

  • Είναι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Purdue των Η.Π.Α. και διδακτορικό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  • Διδάσκει στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Καρπενήσι ενώ έχει διδάξει ύστερα από πρόσκληση στο Πανεπιστήμιο Santiago di Compostella της Ισπανίας, στο College Year In Athens για φοιτητές των Η.Π.Α., στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Λοκρών.

  • Έχει ερευνητική εμπειρία μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει ως μέλος και ως συντονίστρια.

  • Την τελευταία δεκαετία έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 130 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε βιβλία, σε ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά ενώ οι εργασίες της έχουν αναφερθεί από άλλους ερευνητές.

  • Είναι αξιολογήτρια σε 7 επιστημονικά περιοδικά σε τρία από τα οποία αποτελεί μέλος της συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής. Αποτελεί μέλος Επιστημονικών και Πολιτιστικών Συλλόγων καθώς και ομάδων εργασίας.

  • Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και μέλος ύστερα από κρίση στην Τιμητική Επιστημονική (Honorary Society) Αμερικανική Εταιρεία «Xi Sigma Pi».