Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

Νότιο Αιγαίο: Προστασία και ανάδειξη των μικρών υγροτόπων γλυκού νερού στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000»

Το έργο υλοποιείται από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Πρόγραμμα

10:30


10:30 - 10:45


10:45 - 11:00

11:00 - 11:15


11:15 - 11:40

11:40 - 12:00


ΜΕΡΟΣ Β


12:00 - 12:15
12:15 - 12:3012:30 - 13:00


13:00

ΕΝΑΡΞΗ


Χαιρετισμοί


Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα

Βασιλική Χρυσοπολίτου και Βασιλική Τσιαούση, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων


Το έργο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000»

Δήμητρα Κεμιτζόγλου, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων


Το δίκτυο των υγροτόπων στάσιμων γλυκών υδάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ελπίδα Καραδήμου, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων


Ερωτήσεις - Συζήτηση

Τουρισμός και προστατευόμενες περιοχές

Μαρία Κατσακιώρη, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων


Ανάδειξη και προβολή δικτύων πεζοπορικού τουρισμού

Φοίβος Τσαραβόπουλος, Συνιδρυτής ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μονοπάτια της Ελλάδας


Ερωτήσεις - Συζήτηση


ΛΗΞΗ