Υπηρεσίες

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας


Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και όλη την τεχνική υποστήριξη ενός διαδικτυακού σεμιναρίου. Προγράμματα σε οποιαδήποτε χρονική βάση και με οποιοδήποτε περιεχόμενο υλοποιούνται εύκολα και διαδραστικά χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα του περιεχομένου συγκριτικά με το δια ζώσης. Χωριστείτε σε ομάδες, μοιραστείτε περιεχόμενο, παρουσιάστε ό,τι θέλετε και στο τέλος εξετάστε αν επιθυμείτε με ηλεκτρονικό τρόπο τους συμμετέχοντες και δώστε βεβαιώσεις παρακολούθησης. Προσφέρεται ακόμη η δυνατότητα της ταυτόχρονης διερμηνείας σε πολλαπλές γλώσσες προκειμένου να επεκτείνετε το κοινό σας χωρίς όρια.


Οργανώνουμε events σε τακτική βάση με θεματικό περιεχόμενο. Σε κάθε event όλοι μαζί ή σε ομάδες εργάζονται οι συμμετέχοντες επί του επιλεγμένου θέματος. Ενδεικτικά τα workshops μπορούν να αφορούν τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, τη δια βίου μάθηση και ευαισθητοποίηση επί σύγχρονων προβλημάτων.


Οι επικεφαλής και το προεδρείο του οργανισμού σας παρίστανται στην αίθουσα του συμβουλίου και όλοι οι υπόλλοιποι συμμετέχουν διαδραστικά χωρίς προβλήματα μέσω διαδικτύου. Είναι ιδανικές για μικρές αίθουσες, οπότε και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις συζητήσεις πολύ περισσότερων ατόμων.


Μετατρέπουμε ψηφιακά ακόμα και τις πιο μικρές αίθουσες - χωρίς χωροταξικές παρεμβάσεις - σε συνεδριακό χώρο. Χρησιμοποιούμε επαγγελματικό εξοπλισμό και οργανώνουμε όλο το event διαδικτυακά με panel φυσικής παρουσίας και ταυτόχρονη διαδραστική συμμετοχή όλων των συνέδρων. Παρέχουμε τη δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας σε όποιες και όσες γλώσσες επιθυμείτε.


Εύκολες και απολύτως αυτοματοποιημένες τηλε-συνεδριάσεις συμβουλίων. Οι πιστοποιημένοι χρήστες συνομιλούν και αποφασίζουν, όλοι μαζί ή σε ομάδες και ψηφίζουν ηλεκτρονικά για τα θέματα που τους απασχολούν


Απόλυτα ασφαλείς, κρυπτογραφημένες και προσπελάσιμες μόνο από τους πιστοποιημένους χρήστες συνεδριάσεις. Η πιστοποίηση γίνεται αυτόματα και η επικοινωνία είναι απολύτως ασφαλής χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας κρυπταλγορίθμους